ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

ಸುದ್ದಿ

Celebre calurosamente la finalización de un nuevo taller de PVC en jiangxi chunguang ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ, LTD.

Jiangxi ChunGuang ಅಕ್ಸಿಯೋನೆಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆ ಝೌ ತೈಹಾಂಗ್ ಬಾಜೊ ಎಲ್ ಲಿಡೆರಾಜ್ಗೊ, ಯುನೋಸ್ ಪೋಕೋಸ್ ಅನೋಸ್ ಹ್ಯಾನ್ ಲೋಗ್ರಾಡೊ ಅನ್ ರಾಪಿಡೊ ಡೆಸಾರೊಲ್ಲೊ, ಲಾ ಎಸ್ಕಾಲಾ ಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿ ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಡಿ ಜಿಯಾಂಗ್ಕ್ಸಿ.ಪ್ಯಾರಾ ಅಡಾಪ್ಟಾರ್ಸೆ ಅಲ್ ಇಂಪಲ್ಸೊ ಡಿ ಡೆಸರ್ರೊಲ್ಲೊ ವಿಗೊರೊಸೊ ಡೆ ಲಾ ಕಂಪಾನಿಯಾ, ಮೆಜೊರಾರ್ ಲಾ ಕಾಂಪೆಟಿಟಿವಿಡಾಡ್ ಜನರಲ್ ಡೆ ಲಾ ಕಂಪಾನಿಯಾ, ಇಗುಲಾರ್ ಲಾ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಡಾಡ್ ಡೆಲ್ ಟಾಲರ್ ಕಾನ್ ಎಲ್ ಡೆಸರ್ರೊಲ್ಲೊ ಡೆ ಲಾ ಕಂಪೆನಿಯಾ ವೈ ರೆಸಲ್ವರ್ ಎಲ್ ಕ್ಯುಲೊ ಡಿ ಲಾ ಕಾಪಾಸಿಡ್ ಕೊಂಪಾನಿ ಪ್ಲಾಂಟೈರ್ ಡಿ ಲಾ ಕಾಪಾಸಿಡ್ ಕಾಮ್‌ಟ್ರೂನಾ ಡಿ ಲಾ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಡಿ ಡಿ ಪಿವಿಸಿ.

ಸುದ್ದಿ
ಸುದ್ದಿ

Después de un largo período de cuidadosa preparación y esfuerzos, el nuevo taller de PVC completó la construcción ಡೆಲ್ ಮಾರ್ಕೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎನ್ ಅಗೋಸ್ಟೋ ಡಿ 2021 y ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಂಡೊ ಇಕ್ವಿಪೋಸ್.Junto al edificio de oficinas de la sede, PVDC y taller de papel de aluminio, el entorno geográfico es ಸುಪೀರಿಯರ್, el transporte consumere, la gestión unificada del personal y el mantenimiento y reparasión deCal adición deCalión deCalión deción deción, ಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಯೋನ್ ಡಿ ಲಾ ಎಂಪ್ರೆಸಾ, ಮೆಜೋರಾರ್ ಲಾಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲಸಿಯೋನೆಸ್ ಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಯೋನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೆಸ್ ವೈ ಲಾ ಟೆಕ್ನೋಲೊಜಿಯಾ ಡೆ ಲಾ ಎಂಪ್ರೆಸಾ ಪ್ಯಾರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಜರ್ ಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿ ಸೆಗ್ಯುಮಿಯೆಂಟೊ ವೈ ಲಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಯೋನ್ ಎಸ್ಟೇಬಲ್.

ಸುದ್ದಿ

ಸೆ espera que el nuevo taller de PVC se ponga en producción en septiembre de 2022 y contará con equipos de Producción y personal professional de última generación.ಸೆ ಎಸ್ಟಿಮಾ ಕ್ವೆ ಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೈರಿಯಾ ಅಲ್ಕಾನ್ಜಾರಾ ಲಾಸ್ 30 ಟೋನ್ಲಾಡಾಸ್ ವೈ ಎಲ್ ಆಂಚೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೊ ಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿ ಪಿವಿಸಿ ಅಲ್ಕಾನ್ಜಾರಾ ಲಾಸ್ 1450 ಎಂಎಂ.La producción diaria de PVC en toda la planta alcanzará las 60 toneladas.La finalización del nuevo taller de PVC demuestra la fortaleza General de las acciones de Chunguang, que es conducente a mejorar la rentabilidad de la empresa y garantizar el desarrollo eficiente y estable a empresa plaza.

24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021

Escrito por jiangxi chunguang ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂಕ್.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜುಲೈ-07-2022